رانندگی پرخطر و بازی با جان و مال مردم... راه اردی دقایقی پی ...

رانندگی پرخطر و بازی با جان و مال مردم... راه اردی دقایقی پی ...
کانال اردبیل آذ ardabil az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
...
...
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
%افسونگر دلها%
%افسونگر دلها%
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 0
شهر : كرمان
مجید مزروعی
مجید مزروعی
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
رانندگی پرخطر و بازی با جان و مال مردم...

راه اردی دقایقی پیش
⚠️با احتیاط رانندگی کنیم

عکس: رسول بهشتی
حسین علی نژاد

تاریخ : 1397/07/01 | بازدید این مطلب : 9

رانندگی پرخطر و بازی با جان و مال مردم... راه اردی دقایقی پیش ⚠️با احتیاط رانندگی کنیم عکس: رسول بهشتی حسین علی نژاد