قرنیه چشم تنها عضو بدن انسان است که دارای رگهای خونی نمی باش ...

قرنیه چشم تنها عضو بدن انسان است که دارای رگهای خونی نمی باش ...
حس خوب زیبایی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mohammad Amin
Mohammad Amin
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : کرمانشاه
عاطفه ?
عاطفه ?
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 7
شهر : پردیس
باران
باران
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 13
شهر : مریوان
قرنیه چشم تنها عضو بدن انسان است که دارای رگهای خونی نمی باشد. قرنیه، اکسیژن مورد نیاز خود را به طور مستقیم از هوا جذب می کند.
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 31

قرنیه چشم تنها عضو بدن انسان است که دارای رگهای خونی نمی باشد. قرنیه، اکسیژن مورد نیاز خود را به طور مستقیم از هوا جذب می کند.