‏در حال سیگار کشیدن بودم که بابام اومد گفت خاک تو سرت بجای ا ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
(✿◠‿◠♥) ḡṓḻḙẏḁṧ (♥◠‿◠✿)
(✿◠‿◠♥) ḡṓḻḙẏḁṧ (♥◠‿◠✿)
دختر | سن : 69 | محبوبیت : 13
شهر : تهران
مینا جون
مینا جون
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
فرزانه
فرزانه
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 6
شهر : زنجان
‏در حال سیگار کشیدن بودم که بابام اومد گفت خاک تو سرت بجای این آشغالا پسته بخر‌ بخور، دستمو گرفت برد بقالی محل پسته بخریم

وقتی رسیدیم قیمتو که پرسید و وقتی فهمید کیلویی ۲۸۰ هزار تومنهیه آه کشید و یه بسته کنت خرید اومد باهم کشیدیم🙈😂🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 16

‏در حال سیگار کشیدن بودم که بابام اومد گفت خاک تو سرت بجای این آشغالا پسته بخر‌ بخور، دستمو گرفت برد بقالی محل پسته بخریم وقتی رسیدیم قیمتو که پرسید و وقتی فهمید کیلویی ۲۸۰ هزار تومنه یه آه کشید و یه بسته کنت خرید اومد باهم کشیدیم🙈😂 🆔 @Khandehabadd