‏در حال سیگار کشیدن بودم که بابام اومد گفت خاک تو سرت بجای ا ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Zahra
Zahra
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 6
شهر : فردیس
♡ ☆
♡ ☆
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 2
شهر : بندرعباس
Mohamad R
Mohamad R
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : طارم
‏در حال سیگار کشیدن بودم که بابام اومد گفت خاک تو سرت بجای این آشغالا پسته بخر‌ بخور، دستمو گرفت برد بقالی محل پسته بخریم

وقتی رسیدیم قیمتو که پرسید و وقتی فهمید کیلویی ۲۸۰ هزار تومنهیه آه کشید و یه بسته کنت خرید اومد باهم کشیدیم🙈😂🆔
تاریخ : 1397/06/30 | بازدید این مطلب : 9

‏در حال سیگار کشیدن بودم که بابام اومد گفت خاک تو سرت بجای این آشغالا پسته بخر‌ بخور، دستمو گرفت برد بقالی محل پسته بخریم وقتی رسیدیم قیمتو که پرسید و وقتی فهمید کیلویی ۲۸۰ هزار تومنه یه آه کشید و یه بسته کنت خرید اومد باهم کشیدیم🙈😂 🆔