بابام اومده بهم میگه: پاشو برو ماشین رو بزار تو پارکینگ میگم ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M.H.P
M.H.P
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
. .
. .
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : کرمانشاه
mehrdad
mehrdad
دختر | سن : 53 | محبوبیت : 4
شهر : کرج
بابام اومده بهم میگه:
پاشو برو ماشین رو بزار تو پارکینگ
میگم:بابا به خدا خسته م، نمی تونم !!!
میگه: بیست تومان می دم برو، منم خسته م…
میگم: بیخیال …
بیست تومان میدم خودت برو …😐
پاشده شلوارش و می پوشه و میگه
مرد نیستی اگه ندی! پای مردونگیم موندم بیست تومان پیاده شدم بهش دادم!!!
داد میزنه میگه:
خانوم پاشو بیا بریم معجون بخوریم😕😕😕😂

یعنی محبت تو این خونه موج میزنه👏😂😂😂😂😂


🆔
تاریخ : 1397/06/29 | بازدید این مطلب : 6

بابام اومده بهم میگه: پاشو برو ماشین رو بزار تو پارکینگ میگم: بابا به خدا خسته م، نمی تونم !!! میگه: بیست تومان می دم برو، منم خسته م… میگم: بیخیال … بیست تومان میدم خودت برو …😐 پاشده شلوارش و می پوشه و میگه مرد نیستی اگه ندی! پای مردونگیم موندم بیست تومان پیاده شدم بهش دادم!!! داد میزنه میگه: خانوم پاشو بیا بریم معجون بخوریم😕😕😕😂 یعنی محبت تو این خونه موج میزنه👏😂😂😂😂😂 🆔