‏تغییر قیمت کالاها در ایران و واکنش مردم: . ۲۰هزار تومن 😊 ۵۰ ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?ąľìřęžą?
?ąľìřęžą?
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
نرگس
نرگس
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 11
شهر : بابل
مهراب
مهراب
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 2
شهر : تاكستان
‏تغییر قیمت کالاها در ایران و واکنش مردم:
.
۲۰هزار تومن 😊
۵۰هزار تومن 😠
۶۰هزار تومن 😡
۵۰هزار تومن 😊
۸۰هزار تومن 😠
۱۰۰هزار تومن😡
۸۰هزار تومن 😊
.
این داستان ادامه دارد...🆔
تاریخ : 1397/07/01 | بازدید این مطلب : 15

‏تغییر قیمت کالاها در ایران و واکنش مردم: . ۲۰هزار تومن 😊 ۵۰هزار تومن 😠 ۶۰هزار تومن 😡 ۵۰هزار تومن 😊 ۸۰هزار تومن 😠 ۱۰۰هزار تومن😡 ۸۰هزار تومن 😊 . این داستان ادامه دارد... 🆔