‏رفتم به داروخونه ای گفتم شما دارو نذری نمیدید؟ گفت این شیا ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Zahra
Zahra
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 7
شهر : اردكان
ٍٍٍٰٰٖٖۘۘ͜͡زهـٍٍٍٜ٘ٗـٍٍٜٓٓـٍٜۘ
ٍٍٍٰٰٖٖۘۘ͜͡زهـٍٍٍٜ٘ٗـٍٍٜٓٓـٍٜۘ
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 0
شهر : فردیس
M&D
M&D
دختر | سن : 41 | محبوبیت : 2
شهر : بوكان
‏رفتم به داروخونه ای گفتم
شما دارو نذری نمیدید؟

گفت این شیافو فعلا بگیرシ😐😐

خیلی بیشعور بود 😕😂


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 8

‏رفتم به داروخونه ای گفتم شما دارو نذری نمیدید؟ گفت این شیافو فعلا بگیرシ😐😐 خیلی بیشعور بود 😕😂 🆔 @Khandehabadd