🔺کاظم محمودی کمک مربی که توسط آجرلو به تیراختور آمده بود کنا ...

🔺کاظم محمودی کمک مربی که توسط آجرلو به تیراختور آمده بود کنا ...
TiracturClub|تیراختور

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Z. S
Z. S
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
Ⓢⓐⓜⓐ
Ⓢⓐⓜⓐ
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : پاكدشت
مهدی شوشتری پور
مهدی شوشتری پور
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 2
شهر : اهواز
🔺کاظم محمودی کمک مربی که توسط آجرلو به تیراختور آمده بود کنار گذاشته شد

با آمدن تقوی،محمودی مربی تیراختور طی روزهای گذشته در تمرینات این تیم حضور پیدا نکرده تا جدایی اش علنی شود

🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 11

🔺کاظم محمودی کمک مربی که توسط آجرلو به تیراختور آمده بود کنار گذاشته شد با آمدن تقوی،محمودی مربی تیراختور طی روزهای گذشته در تمرینات این تیم حضور پیدا نکرده تا جدایی اش علنی شود 🆔