با دختری توی آسانسور تنها شدم. طوری خودش رو جمع کرد انگار هر ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
PariaDarvishi
PariaDarvishi
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 21
شهر : چالوس
توضیحات : شهر
شکوفه
شکوفه
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
❤ Fatemeh 😘
❤ Fatemeh 😘
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : بیرجند
با دختری توی آسانسور تنها شدم. طوری خودش رو جمع کرد انگار هر آن ممکنه از طرف من بهش آسیبی وارد بشه 😐

رفتم گوشه آسانسور و بهش گفتم دست به من بزنی جیغ میزنمااز رو رفت 😂😂😂


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 10

با دختری توی آسانسور تنها شدم. طوری خودش رو جمع کرد انگار هر آن ممکنه از طرف من بهش آسیبی وارد بشه 😐 رفتم گوشه آسانسور و بهش گفتم دست به من بزنی جیغ میزنما از رو رفت 😂😂😂 🆔 @Khandehabadd