■دوباره روضہ_آخر خدا بہ خیر ڪند دوباره داغ_برادر خدا بہ خیر ...

■دوباره روضہ_آخر خدا بہ خیر ڪند دوباره داغ_برادر خدا بہ خیر  ...
امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
👻fatemeh♥
👻fatemeh♥
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
...
...
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : آذرشهر
fatemeh
fatemeh
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 1
شهر : دورود
■دوباره روضہ_آخر خدا بہ خیر ڪند
دوباره داغ_برادر خدا بہ خیر ڪند

■دوباره بارش سنگ و دوباره پیشانے
حدیث تیر_مڪرر خدا بہ خیر ڪند

شهادٺ_سالار‌_شهیدان💔
امام‌حسین_ع_تسلیٺ_باد🏴

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 11

■دوباره روضہ_آخر خدا بہ خیر ڪند دوباره داغ_برادر خدا بہ خیر ڪند ■دوباره بارش سنگ و دوباره پیشانے حدیث تیر_مڪرر خدا بہ خیر ڪند شهادٺ_سالار‌_شهیدان💔 امام‌حسین_ع_تسلیٺ_باد🏴