زندگی ، استمرار و جریانی الهی است ، نه ابتدایی دارد نه انتها ...

زندگی ، استمرار و جریانی الهی است ، نه ابتدایی دارد نه انتها ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
رها
رها
دختر | سن : 44 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
Queen👑
Queen👑
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : آبادان
R
R
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : عباس آباد
زندگی ،
استمرار و جریانی الهی است ،
نه ابتدایی دارد نه انتهایی .
تولد و مرگ تنها میان
پرده هایی درون آن هستند .
زندگی با تولد آغاز نمی شود
و با مرگ نیز پایان نمی یابد .

🆔
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 9

زندگی ، استمرار و جریانی الهی است ، نه ابتدایی دارد نه انتهایی . تولد و مرگ تنها میان پرده هایی درون آن هستند . زندگی با تولد آغاز نمی شود و با مرگ نیز پایان نمی یابد . 🆔