﷽ یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج ...

﷽ یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج ...
❁ کانال امام رضا ع ❁

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?Łσvεℓע?
?Łσvεℓע?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : تبریز
N m
N m
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : بدره
Orginal .
Orginal .
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 8
شهر : آبادان

یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج
گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج

رنجاندن‌خلق و رنجشت ازطمع‌است
بگذر زطمع که‌این به‌است ازصدگنج

▪️
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 23

﷽ یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج رنجاندن‌خلق و رنجشت ازطمع‌است بگذر زطمع که‌این به‌است ازصدگنج ▪️