شب ها، پرنده هايش می روند روزها، ستاره هايش ببين، آسمان هم ك ...

شب ها، پرنده هايش می روند روزها، ستاره هايش ببين، آسمان هم ك ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N.M.
N.M.
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
آرشیدا
آرشیدا
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 4
شهر : مرودشت
 -
-
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 29
شهر : شیراز
شب ها، پرنده هايش می روند
روزها، ستاره هايش
ببين، آسمان هم كه باشی
باز تنهايی!

👤رضا كاظمی
cargo
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 12

شب ها، پرنده هايش می روند روزها، ستاره هايش ببين، آسمان هم كه باشی باز تنهايی! 👤رضا كاظمی cargo