آدم چیزی را که با مشقت به دست می آورد عزیزش می دارد ، اگر شد ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
امیررضا
امیررضا
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 4
شهر : ارومیه
nazi
nazi
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
💔
💔
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اسدآباد
آدم چیزی را که با مشقت
به دست می آورد
عزیزش می دارد ،
اگر شده آن چیز
ته خِشتک این و آن باشد ...


👤محمود دولت آبادی
📚روزگار سپری شده ی مردم سالخورده
Cargo @kafiha
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 35

آدم چیزی را که با مشقت به دست می آورد عزیزش می دارد ، اگر شده آن چیز ته خِشتک این و آن باشد ... 👤محمود دولت آبادی 📚روزگار سپری شده ی مردم سالخورده Cargo @kafiha