🔶نذر نخود و ذكر يا علی در نجف اشرف ؛ سریع الاثرترین ختمی که ...

❁ کانال امام رضا ع ❁

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Telegram
Telegram
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : امیدیه
🍃иeđα🍃
🍃иeđα🍃
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
**peransess**
**peransess**
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
🔶نذر نخود و ذكر يا علی در نجف اشرف ؛ سریع الاثرترین ختمی که ارادتمندان از آن حاجت گرفته اند

🕌🔸مردم نجف هر وقت حاجتی داشته باشند 12 نخود برمیدارند و به هر کدام 1000 بار یاعلی میخوانند که جمعا میشود 12 هزار بار و هر زمان که‌ حاجت گرفتند ...

🔶 برای چند دقیقه نحوه انجام این نذر رو براتون به نمایش میذاریم ؛ نیت کنید و بر روی تسبیح ها کلیک کنید 😇🙏🏻

📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶📿یاعلی🔶📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 5

🔶نذر نخود و ذكر يا علی در نجف اشرف ؛ سریع الاثرترین ختمی که ارادتمندان از آن حاجت گرفته اند 🕌🔸مردم نجف هر وقت حاجتی داشته باشند 12 نخود برمیدارند و به هر کدام 1000 بار یاعلی میخوانند که جمعا میشود 12 هزار بار و هر زمان که‌ حاجت گرفتند ... 🔶 برای چند دقیقه نحوه انجام این نذر رو براتون به نمایش میذاریم ؛ نیت کنید و بر روی تسبیح ها کلیک کنید 😇🙏🏻 📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶📿یاعلی🔶📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶یاعلی📿🔶📿🔶