گلوله تروریست ها بین دنده های آرشِ ٩ساله نفوذ کرده بود که بح ...

کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉
A͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉͉
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 7
شهر : شیراز
بهاره
بهاره
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 6
شهر : داراب
?lady?
?lady?
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : مریوان
گلوله تروریست ها بین دنده های آرشِ ٩ساله نفوذ کرده بود که بحمدالله با تلاش تیم پزشکی خارج شد و هم اکنون حال او رو به بهبود است.

صرفا جهت اطلاع:


تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 7

گلوله تروریست ها بین دنده های آرشِ ٩ساله نفوذ کرده بود که بحمدالله با تلاش تیم پزشکی خارج شد و هم اکنون حال او رو به بهبود است. صرفا جهت اطلاع: