به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش که در سالن انتظار بلیط ...

🔱 ژست عکاسی 🔱

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
AmiR
AmiR
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 4
شهر : مشهد
مهدی
مهدی
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
(✿◠‿◠♥)ẑḁḧṝḁ (♥◠‿◠✿)
(✿◠‿◠♥)ẑḁḧṝḁ (♥◠‿◠✿)
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 4
شهر : بناب
به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش
که در سالن انتظار بلیط سینما را صدبار نخوانی که سرت را گرم کرده باشی.
که در اتوبوس راحت بخوابی و نترسی ایستگاه را جا بمانی.
که اس ام اس ساده "رسیدم، بخواب"، دلت را خوش کند.
که در مهمانی کسی ناگهان پشت گردنت را ببوسد.
که بتوانی راحت شعر سیدعلی صالحی را کنار دفترت بنویسی.
که ترست بریزد و تو هم شعر بنویسی.
که ترست بریزد و در کوچه برقصی.
که عصر جمعه دستت برود به من زنگ بزنی.

به خاطر خودت می‌گویم
دوستم داشته باش
که ادبیات بی استفاده نماند..

#پوريا_عالمی

@zhest_akkasi
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 9

به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش که در سالن انتظار بلیط سینما را صدبار نخوانی که سرت را گرم کرده باشی. که در اتوبوس راحت بخوابی و نترسی ایستگاه را جا بمانی. که اس ام اس ساده "رسیدم، بخواب"، دلت را خوش کند. که در مهمانی کسی ناگهان پشت گردنت را ببوسد. که بتوانی راحت شعر سیدعلی صالحی را کنار دفترت بنویسی. که ترست بریزد و تو هم شعر بنویسی. که ترست بریزد و در کوچه برقصی. که عصر جمعه دستت برود به من زنگ بزنی. به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش که ادبیات بی استفاده نماند.. #پوريا_عالمی @zhest_akkasi