🌧پرونده سال آبی جاری با 171 میلیمتر بارندگی بسته شد. 🆔

🌧پرونده سال آبی جاری با 171 میلیمتر بارندگی بسته شد. 🆔
هواشناسی مشهد(Mr.Mdt)

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
n.sh
n.sh
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : اهواز
N.kmzh
N.kmzh
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 6
شهر : آستارا
بهداد مرادی
بهداد مرادی
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 0
شهر : اصفهان
🌧پرونده سال آبی جاری با 171 میلیمتر بارندگی بسته شد.

🆔
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 6

🌧پرونده سال آبی جاری با 171 میلیمتر بارندگی بسته شد. 🆔