فوری😱😳 روحانی را در اولین روز بازگشایی مدارس به مدرسه ای که ...

فوری😱😳 روحانی را در اولین روز بازگشایی مدارس به مدرسه ای که  ...
اخبار مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آیناز
آیناز
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 3
شهر : دماوند

دختر | سن : 29 | محبوبیت : 8
شهر : سبزوار
دهقان خلاف کار/۷۶
دهقان خلاف کار/۷۶
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : بردسیر
فوری😱😳
روحانی را در اولین روز بازگشایی مدارس به مدرسه ای که قصد ورود به آن را داشت راه ندادند!
شرح در👇

تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 8

فوری😱😳 روحانی را در اولین روز بازگشایی مدارس به مدرسه ای که قصد ورود به آن را داشت راه ندادند! شرح در👇