در بلغارستان هرسال 4بار دختران دم بخت در مکانی به نام عروس‌ ...

در بلغارستان هرسال 4بار دختران دم بخت در مکانی به نام عروس‌  ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ندا
ندا
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 7
شهر : قزوین
:CTUS_)
:CTUS_)
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : تبریز
مریم
مریم
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 8
شهر : شهركرد
در بلغارستان هرسال 4بار دختران دم بخت در مکانی به نام عروس‌ بازار جمع می‌شوند و پسران با خانواده هایشان برای پیدا کردن عروسی مناسب به آنجا مراجعه می‌کنند !😐

| کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 9

در بلغارستان هرسال 4بار دختران دم بخت در مکانی به نام عروس‌ بازار جمع می‌شوند و پسران با خانواده هایشان برای پیدا کردن عروسی مناسب به آنجا مراجعه می‌کنند !😐 | کانال مشهدیها