اتاقی که اسکندر در بابل در آن فوت کرد،در عصراشکانی پابرجا بو ...

اتاقی که اسکندر در بابل در آن فوت کرد،در عصراشکانی پابرجا بو ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.
.
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : بوشهر
👑Mobina👑
👑Mobina👑
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
???????????
???????????
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 4
شهر : تبریز
اتاقی که اسکندر در بابل در آن فوت کرد،در عصراشکانی پابرجا بود و هروقت رومیان این منطقه را فتح می کردند درآن مراسم قربانی انجام می دادند تا این که این اتاق توسط اردشیر ویران شد.

🆔 📸
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 15

اتاقی که اسکندر در بابل در آن فوت کرد،در عصراشکانی پابرجا بود و هروقت رومیان این منطقه را فتح می کردند درآن مراسم قربانی انجام می دادند تا این که این اتاق توسط اردشیر ویران شد. 🆔 📸