به بهانه صحبت‌های فتاحی که گفت باشگاه کیسه از ترس اینکه نتون ...

به بهانه صحبت‌های فتاحی که گفت باشگاه کیسه از ترس اینکه نتون ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Taranom
Taranom
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
زهرا جووونم
زهرا جووونم
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : قم
توضیحات : زندگی را باید ساخت باید باخون دل زندگی را ساخت
مریم
مریم
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 6
شهر : تربت جام
به بهانه صحبت‌های فتاحی که گفت باشگاه کیسه از ترس اینکه نتونه ۹۰ درصد ظرفیت ورزشگاه رو پر کنه مخالف قانون ۱۰-۹۰ بود یادی کنیم از جریمه پرسپولیس توسط afc بخاطر بیش از حد بودن هواداراش :))
🔴
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 11

به بهانه صحبت‌های فتاحی که گفت باشگاه کیسه از ترس اینکه نتونه ۹۰ درصد ظرفیت ورزشگاه رو پر کنه مخالف قانون ۱۰-۹۰ بود یادی کنیم از جریمه پرسپولیس توسط afc بخاطر بیش از حد بودن هواداراش :)) 🔴