منظور ترامپ این بوده که حسن خیلی خوبه، من لیاقتشو ندارم :( G ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sin Sad
Sin Sad
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
ناناز
ناناز
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 6
شهر : رشت
امید
امید
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 3
شهر : تفت
منظور ترامپ این بوده که حسن خیلی خوبه، من لیاقتشو ندارم :(


GorgeBiaban
Kandi @Kafiha
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 9

منظور ترامپ این بوده که حسن خیلی خوبه، من لیاقتشو ندارم :( GorgeBiaban Kandi @Kafiha