يه اُسکول عینکشو توی موزه جا گذاشته و اینم واکنش مردم اُسکول ...

يه اُسکول عینکشو توی موزه جا گذاشته و اینم واکنش مردم اُسکول ...
😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N.kmzh
N.kmzh
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 6
شهر : آستارا
، آسایش
، آسایش
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
...........
...........
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : رئ
يه اُسکول عینکشو توی موزه جا گذاشته و اینم واکنش مردم اُسکول تر از اون😂
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 19

يه اُسکول عینکشو توی موزه جا گذاشته و اینم واکنش مردم اُسکول تر از اون😂