همینکه شما ساکت شوید واقعا ساکت شوید انگاه هیچ نیازی نیست بپ ...

همینکه شما ساکت شوید واقعا ساکت شوید انگاه هیچ نیازی نیست بپ ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💓Parsa. & soraya💓
💓Parsa. & soraya💓
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : شهریار
❤♥❤
❤♥❤
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 11
شهر : شیراز
? ೋღ ℳ.t ღೋ ?
? ೋღ ℳ.t ღೋ ?
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 14
شهر : شیراز
توضیحات : - ایــنــڪــه‍ یــه‍ نــفــَر خــوب بــنــَظــر مــیــآد - دلــیــل نــمــیــشــه‍ ڪــه‍ حــالــشــَمــ‍ خــوب بــاشــه‍ ?♥️ •| ♡|•
همینکه شما ساکت شوید
واقعا ساکت شوید
انگاه هیچ نیازی نیست بپرسید
چیزی برای پرسیدن نیست
سکوت سوال است
و سکوت جواب است
سکوت حقیقت غائی است
در سکوت ما با جهان هستی
ملاقات میکنیم
🆔
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 20

همینکه شما ساکت شوید واقعا ساکت شوید انگاه هیچ نیازی نیست بپرسید چیزی برای پرسیدن نیست سکوت سوال است و سکوت جواب است سکوت حقیقت غائی است در سکوت ما با جهان هستی ملاقات میکنیم 🆔