سرنوشت دروغی بیش نیست انسان خود کتاب زندگی اش را مینویسد هیچ ...

سرنوشت دروغی بیش نیست انسان خود کتاب زندگی اش را مینویسد هیچ ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
تبلیغات تضمینی با کارت ویزیت ا
تبلیغات تضمینی با کارت ویزیت ا
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 6
شهر : کرج
توضیحات : تبلیغات تضمینی کارت ویزیت الکترونیکی
N. M
N. M
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : شهریار
donya .....
donya .....
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : مبارکه
سرنوشت دروغی بیش نیست
انسان خود کتاب زندگی اش را مینویسد
هیچ چیز بر پیشانی تو ننوشته اند
پیشانی تو لوحی سفید است
برآن لوح عشق بنویس
برآن لوح زیبایی بنویس
تا نوری سراسر تابناک
وجود و جهانت را
روشن کند.
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 15

سرنوشت دروغی بیش نیست انسان خود کتاب زندگی اش را مینویسد هیچ چیز بر پیشانی تو ننوشته اند پیشانی تو لوحی سفید است برآن لوح عشق بنویس برآن لوح زیبایی بنویس تا نوری سراسر تابناک وجود و جهانت را روشن کند.