گردنه حیران هم اکنون بارانی و مه آلود ⚠️رانندگی با احتیاط بی ...

گردنه حیران هم اکنون بارانی و مه آلود ⚠️رانندگی با احتیاط بی ...
کانال اردبیل آذ Ardabil Az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💫
💫
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Maryam
Maryam
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 12
شهر : رشت
....
....
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
گردنه حیران هم اکنون بارانی و مه آلود

⚠️رانندگی با احتیاط بیشتر در شرایط جوی خاص

عکس: حبیب ملکی لورون

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 15

گردنه حیران هم اکنون بارانی و مه آلود ⚠️رانندگی با احتیاط بیشتر در شرایط جوی خاص عکس: حبیب ملکی لورون