جَفَر سوار مینى بوس میشه و سلام میکنه، هیچکس جواب سلامشو نمی ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Elyas
Elyas
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 6
شهر : میبد
Rahmn
Rahmn
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 3
شهر : رامهرمز
لاله
لاله
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 2
شهر : بوئین زهرا
جَفَر سوار مینى بوس میشه و سلام میکنه، هیچکس جواب سلامشو نمیده.!!
عصبانى میشه میگه: یه مشت خر و گاو نشستن توی مینى بوس.!!!

راننده یکدفعه میزنه رو ترمز طوریکه همه مسافرا میفتن رو هم.!!


میاد و یقه جَفَر رو میگیره و میگه: بگو ببینم کى خره؟ کى گاوه؟؟؟؟


جَفَر میگه: والا اینطور که تو زدى رو ترمز معلوم نیست دیگه ؛همه قاطى شدن!!!😂😂😂

🔴 @khompare 🔵
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 6

جَفَر سوار مینى بوس میشه و سلام میکنه، هیچکس جواب سلامشو نمیده.!! عصبانى میشه میگه: یه مشت خر و گاو نشستن توی مینى بوس.!!! راننده یکدفعه میزنه رو ترمز طوریکه همه مسافرا میفتن رو هم.!! میاد و یقه جَفَر رو میگیره و میگه: بگو ببینم کى خره؟ کى گاوه؟؟؟؟ جَفَر میگه: والا اینطور که تو زدى رو ترمز معلوم نیست دیگه ؛همه قاطى شدن!!!😂😂😂 🔴 @khompare 🔵