توی پاساژ افتادم دنبال یه دختره ، گفتم یه نگاه بنداز شاید پس ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
/start 282550108
/start 282550108
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 8
شهر : بوئین زهرا
M
M
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 3
شهر : کرمانشاه
زهرا
زهرا
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
توی پاساژ افتادم دنبال یه دختره ،
گفتم یه نگاه بنداز شاید پسندیدی حالا
بعد کلی اصرار برگشت گفت : بابا من دوسته دوست دخترتم..!
همون اول که پیشنهاد دادی شناختمت و هیچ علاقه ای ندارم رابطتون بهم بخوره ، برو بهش چیزی نمیگم
یه لحظه جا خوردم گفتم جدی تو دوستشی ؟!؟!
یه پوزخندی زدو گفت : پس دوست دختر داری افتادی دنبال یکی دیگه ؟
برو بچه جوون برووو ..!!!
نامردا خیلی زرنگ شدن حواستون باشه یه دستی نخورین
دختر نیستن اینا عمروعاصن 😂😂😂😂😂


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 4

توی پاساژ افتادم دنبال یه دختره ، گفتم یه نگاه بنداز شاید پسندیدی حالا بعد کلی اصرار برگشت گفت : بابا من دوسته دوست دخترتم..! همون اول که پیشنهاد دادی شناختمت و هیچ علاقه ای ندارم رابطتون بهم بخوره ، برو بهش چیزی نمیگم یه لحظه جا خوردم گفتم جدی تو دوستشی ؟!؟! یه پوزخندی زدو گفت : پس دوست دختر داری افتادی دنبال یکی دیگه ؟ برو بچه جوون برووو ..!!! نامردا خیلی زرنگ شدن حواستون باشه یه دستی نخورین دختر نیستن اینا عمروعاصن 😂😂😂😂😂 🆔 @Khandehabadd