بنظر شما این یک تصویر است یا دو تا؟ بسیاری با دیدن این تصویر ...

بنظر شما این یک تصویر است یا دو تا؟ بسیاری با دیدن این تصویر ...
هواشناسی مشهد(Mr.Mdt)

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
HIVA
HIVA
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
نفس
نفس
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 10
شهر : اسلام آبادغرب
?ADMIN?
?ADMIN?
دختر | سن : 38 | محبوبیت : 1
شهر : شهركرد
بنظر شما این یک تصویر است یا دو تا؟ بسیاری با دیدن این تصویر فکر میکنند دو تصویر است سپس بدقت نگاه میکنند مطمئن میشوند ولی در واقع این یک تصویر است


تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 15

بنظر شما این یک تصویر است یا دو تا؟ بسیاری با دیدن این تصویر فکر میکنند دو تصویر است سپس بدقت نگاه میکنند مطمئن میشوند ولی در واقع این یک تصویر است