خوراک‌بازترین پادشاه تاریخ ما ناصرالدین‌شاه، سلیقه متنوعی در ...

خوراک‌بازترین پادشاه تاریخ ما ناصرالدین‌شاه، سلیقه متنوعی در ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sharareh
Sharareh
دختر | سن : 79 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
Sadegbh
Sadegbh
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : هامون
ƒA ħÏ๓ ㉫ħ
ƒA ħÏ๓ ㉫ħ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
خوراک‌بازترین پادشاه تاریخ ما ناصرالدین‌شاه، سلیقه متنوعی در خوردن داشته و بر سر خوانش کمِ کم دو سه نوع پلو و خورشت بوده
چلوکباب به شکل امروزی از زمان او بر سر سفره‌های ایرانی حاضر شده

natali
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 7

خوراک‌بازترین پادشاه تاریخ ما ناصرالدین‌شاه، سلیقه متنوعی در خوردن داشته و بر سر خوانش کمِ کم دو سه نوع پلو و خورشت بوده چلوکباب به شکل امروزی از زمان او بر سر سفره‌های ایرانی حاضر شده natali