- چرا کشتیش؟ + ترم یکی بود ، از استاد پرسید دفتر چند برگ بی ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.. άરҽžơ..
.. άરҽžơ..
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Queen
Queen
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
Elham
Elham
دختر | سن : 60 | محبوبیت : 2
شهر : خوانسار
- چرا کشتیش؟

+ ترم یکی بود ، از استاد پرسید دفتر چند برگ بیاریم ؟!😂😂😂😂


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 15

- چرا کشتیش؟ + ترم یکی بود ، از استاد پرسید دفتر چند برگ بیاریم ؟!😂😂😂😂 🆔 @Khandehabadd