بخدا ما مردم ایران خیلی پر توقع شدیم و همش انتظار رفاه و آسا ...

بخدا ما مردم ایران خیلی پر توقع شدیم و همش انتظار رفاه و آسا ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
MiSs
MiSs
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Nek
Nek
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : جهرم
yasaman
yasaman
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 8
شهر : قزوین
بخدا ما مردم ایران خیلی پر توقع شدیم و همش انتظار رفاه و آسایش داریم!
یکم از این یمنی ها یاد بگیریم خب،با یه لُنگ و نون خشک هم میشود زندگی کرد؛
البته این نسخه مخصوص مردم است !

🆔 🐓
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 12

بخدا ما مردم ایران خیلی پر توقع شدیم و همش انتظار رفاه و آسایش داریم! یکم از این یمنی ها یاد بگیریم خب،با یه لُنگ و نون خشک هم میشود زندگی کرد؛ البته این نسخه مخصوص مردم است ! 🆔 🐓