♦️♦️مانیفست نواصول گرایی رونمایی شد/ نواصولگرایی ایجاد بنایی ...

کانال آخرین خبر

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد حسینی
محمد حسینی
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 1
شهر : قم
فاطمه جوووووون
فاطمه جوووووون
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 16
شهر : مشهد
?ღɪ†ℜÅ?
?ღɪ†ℜÅ?
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 8
شهر : الیگودرز
♦️♦️مانیفست نواصول گرایی رونمایی شد/ "نواصولگرایی" ایجاد بنایی نو برمبنای "اصولگرایی" است که در آن تغییر در "گفتمان"، "رویکرد" و "ساختار" اساسی است


🔺"مردم باوری"، "نوگرایی" و "اسلام ناب" سه شاخص اصلی نواصول گرایی

_بخش های مهم مانیفست نواصول گرایی که امروز توسط «جمعیت پیشرفت و عدالت» رونمایی شد:
🔹نواصول‌گرایی ایجاد «بنا»یی نو بر «مبنای» اصول‌گرایی است که در گفتمان، رویکرد، ساختار و عملکرد «تغییر اساسی» دارد.

🔹 نواصول‌گرایی جریان سوم نیست.
🔹 راهبرد مواجهه با اشکالات اساسی موجود عبور از اصول‌گرایی نیست بلکه «تغییر اساسی» در جریان اصول گرایی است.
🔹انتقاد از خود، چهره‌ها و جریان‌های متعلق به اردوگاه اصول‌گرایی مفید و حتی گاه ضروری است

♦️♦️شاخص های اصلی: «مردم باوری»، «اسلام ناب» و «نوگرایی»


♦️شاخص اول "مردم باوری":
- مردم‌باوری مهمترین شاخص نواصول‌گرایی است.
- باید پذیرفت که باور اصول‌گرایی به مردم روزبه روز کمتر شده است.
- مردم‌باوری یعنی محوریت قرار دادن اقتصاد مردمی به جای اقتصاد دولتی؛ یعنی مردمی کردن فرهنگ به جای پیمانکاری کردن فرهنگ؛ یعنی سیاست‌ورزی مردمی و مبتنی بر رویکرد و سازوکاری از پایین به بالا و نه سیاست¬ورزی رانتی با رویکرد و سازوکاری از بالا به پایین؛ یعنی باور به انتخاب مردم، نه خود را حق پنداشتن و آنان را فریب خورده دانستن؛ یعنی دغدغه مردم داشتن، نه نگران قبیله، جریان، نهاد و سازمان وابسته به خود بودن؛ یعنی اعتقاد داشتن به فهم درست مردم، نه عوام دانستن آنان؛ یعنی همانندی سطح و سبک زندگی مسئولان با مردم و برداشتن مرزها و حریم¬های دورکننده خادمان از ولی¬نعمتان.

♦️شاخص دوم "اسلام ناب":
الف)تأکید بر تکیه نکردن بر کافران و مبارزه با استکبار خارجی و همچنین مرزبندی با معاندین و برخورد قاطع با عناصر برانداز/ باور به راهبرد مبنایی جذب حداکثری.
ب) همه مردم را با هر باور و هر سبک زندگی جزو عیال حکومت اسلامی می‌داند
ج) حل مسائل معیشتی و اقتصادی مردم را وظیفه ابتدایی حکومت و زمینه ساز دیگر اهداف خود می‌داند
د) بر شادی و نشاط تأکید دارد و گذراندن اوقاتی تحت عنوان اوقات فراغت را ضرورتی برای رسیدن به دیگر اهداف دنیوی و اخروی می داند.
ه) تکلیف‌گرایی را بی توجهی به نتیجه نمی داند بلکه رسیدن به نتیجه را بخشی از تشخیص تکلیف می‌داند
و)آرمان خواه است اما نه آرمان خواهی غیرواقع بینانه که به تندروی و توهم می انجامد.

نو اصولگرایی دارای سه بعد مکمل عدالت، معنویت و عقلانیت است

♦️شاخص سوم «نوگرایی»:
- ایجاد ساختار تصمیم‌گیری نوین مبتنی بر خرد جمعی با نگاهی از پایین به بالا و با تکیه بر دخیل کردن بدنه اجتماعی انبوه جوانان انقلابی (نه اینکه عده ای محدود در اتاق های دربسته تصمیم گیری کنند و نیروهای انقلابی را در برابر عمل انجام شده قرار داده و مجبور به تبعیت کنند)
ایجادتصویر جدیدی از اصولگرایی به جامعه ( برای این تصویر جدید نیاز به جایگزینی چهره‌های جدید در پیشانی خود و استفاده از چهره¬های قدیم به عنوان پشتوانه‌های فکری و تجربی دارد)
لازم است اجازه ندهدیم طیفی خاص، سردمدار و نماد جریان اصول‌گرایی محسوب شوند تا رفتارهای نادرست عده ای اندک به پای کل جریان نوشته شود.

- در چهره نوینی که جریان اصول‌گرایی باید از خود بسازد باید جریانی درون نظام باشد و نه خود نظام و به گونه‌ای باشد که مدافع اشتباهات مسئولان منتسب به نظام تلقی نشود.
- توجه به آزادی های اجتماعی در چارچوب مبانی دینی امری مهم است.
- مهم‌ترین محور شاخص نوگرایی جوان‌گرایی است؛

- برای تغییر از «وضع موجود» به «وضع مطلوب» باید جوانان انقلابی، دلسوزانه، فعالانه و امیدوارانه وارد میدان عمل شود تا از رسیدن به «وضع نامعلوم» جلوگیری شده و تجربه هزینه های غیرقابل جبران گذشته و حال، تکرار نشود
@akharinkhabar
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 4

♦️♦️مانیفست نواصول گرایی رونمایی شد/ "نواصولگرایی" ایجاد بنایی نو برمبنای "اصولگرایی" است که در آن تغییر در "گفتمان"، "رویکرد" و "ساختار" اساسی است 🔺"مردم باوری"، "نوگرایی" و "اسلام ناب" سه شاخص اصلی نواصول گرایی _بخش های مهم مانیفست نواصول گرایی که امروز توسط «جمعیت پیشرفت و عدالت» رونمایی شد: 🔹نواصول‌گرایی ایجاد «بنا»یی نو بر «مبنای» اصول‌گرایی است که در گفتمان، رویکرد، ساختار و عملکرد «تغییر اساسی» دارد. 🔹 نواصول‌گرایی جریان سوم نیست. 🔹 راهبرد مواجهه با اشکالات اساسی موجود عبور از اصول‌گرایی نیست بلکه «تغییر اساسی» در جریان اصول گرایی است. 🔹انتقاد از خود، چهره‌ها و جریان‌های متعلق به اردوگاه اصول‌گرایی مفید و حتی گاه ضروری است ♦️♦️شاخص های اصلی: «مردم باوری»، «اسلام ناب» و «نوگرایی» ♦️شاخص اول "مردم باوری": - مردم‌باوری مهمترین شاخص نواصول‌گرایی است. - باید پذیرفت که باور اصول‌گرایی به مردم روزبه روز کمتر شده است. - مردم‌باوری یعنی محوریت قرار دادن اقتصاد مردمی به جای اقتصاد دولتی؛ یعنی مردمی کردن فرهنگ به جای پیمانکاری کردن فرهنگ؛ یعنی سیاست‌ورزی مردمی و مبتنی بر رویکرد و سازوکاری از پایین به بالا و نه سیاست¬ورزی رانتی با رویکرد و سازوکاری از بالا به پایین؛ یعنی باور به انتخاب مردم، نه خود را حق پنداشتن و آنان را فریب خورده دانستن؛ یعنی دغدغه مردم داشتن، نه نگران قبیله، جریان، نهاد و سازمان وابسته به خود بودن؛ یعنی اعتقاد داشتن به فهم درست مردم، نه عوام دانستن آنان؛ یعنی همانندی سطح و سبک زندگی مسئولان با مردم و برداشتن مرزها و حریم¬های دورکننده خادمان از ولی¬نعمتان. ♦️شاخص دوم "اسلام ناب": الف)تأکید بر تکیه نکردن بر کافران و مبارزه با استکبار خارجی و همچنین مرزبندی با معاندین و برخورد قاطع با عناصر برانداز/ باور به راهبرد مبنایی جذب حداکثری. ب) همه مردم را با هر باور و هر سبک زندگی جزو عیال حکومت اسلامی می‌داند ج) حل مسائل معیشتی و اقتصادی مردم را وظیفه ابتدایی حکومت و زمینه ساز دیگر اهداف خود می‌داند د) بر شادی و نشاط تأکید دارد و گذراندن اوقاتی تحت عنوان اوقات فراغت را ضرورتی برای رسیدن به دیگر اهداف دنیوی و اخروی می داند. ه) تکلیف‌گرایی را بی توجهی به نتیجه نمی داند بلکه رسیدن به نتیجه را بخشی از تشخیص تکلیف می‌داند و)آرمان خواه است اما نه آرمان خواهی غیرواقع بینانه که به تندروی و توهم می انجامد. نو اصولگرایی دارای سه بعد مکمل عدالت، معنویت و عقلانیت است ♦️شاخص سوم «نوگرایی»: - ایجاد ساختار تصمیم‌گیری نوین مبتنی بر خرد جمعی با نگاهی از پایین به بالا و با تکیه بر دخیل کردن بدنه اجتماعی انبوه جوانان انقلابی (نه اینکه عده ای محدود در اتاق های دربسته تصمیم گیری کنند و نیروهای انقلابی را در برابر عمل انجام شده قرار داده و مجبور به تبعیت کنند) ایجادتصویر جدیدی از اصولگرایی به جامعه ( برای این تصویر جدید نیاز به جایگزینی چهره‌های جدید در پیشانی خود و استفاده از چهره¬های قدیم به عنوان پشتوانه‌های فکری و تجربی دارد) لازم است اجازه ندهدیم طیفی خاص، سردمدار و نماد جریان اصول‌گرایی محسوب شوند تا رفتارهای نادرست عده ای اندک به پای کل جریان نوشته شود. - در چهره نوینی که جریان اصول‌گرایی باید از خود بسازد باید جریانی درون نظام باشد و نه خود نظام و به گونه‌ای باشد که مدافع اشتباهات مسئولان منتسب به نظام تلقی نشود. - توجه به آزادی های اجتماعی در چارچوب مبانی دینی امری مهم است. - مهم‌ترین محور شاخص نوگرایی جوان‌گرایی است؛ - برای تغییر از «وضع موجود» به «وضع مطلوب» باید جوانان انقلابی، دلسوزانه، فعالانه و امیدوارانه وارد میدان عمل شود تا از رسیدن به «وضع نامعلوم» جلوگیری شده و تجربه هزینه های غیرقابل جبران گذشته و حال، تکرار نشود @akharinkhabar