حاجت گرفتن ازحضرت عباس در ۷شب هرگاه کسی برای قضای حاجتش به ح ...

حاجت گرفتن ازحضرت عباس در ۷شب هرگاه کسی برای قضای حاجتش به ح ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?Homeira.M
?Homeira.M
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 4
شهر : کرج
-YEGANEH-
-YEGANEH-
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
👸Rang..👸
👸Rang..👸
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : گنبدكاووس
حاجت گرفتن ازحضرت عباس در ۷شب

هرگاه کسی برای قضای حاجتش به حضرت عباس متوسل شودو۷شب این ذکر رابگویدبه شکل غیرعادی حاجتش برآورده میشود👇

ناامیدنمیشی🙏
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 13

حاجت گرفتن ازحضرت عباس در ۷شب هرگاه کسی برای قضای حاجتش به حضرت عباس متوسل شودو۷شب این ذکر رابگویدبه شکل غیرعادی حاجتش برآورده میشود👇 ناامیدنمیشی🙏