عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی ...

عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
☆
دختر | سن : 46 | محبوبیت : 2
شهر : اردبیل
🐣🐣
🐣🐣
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 0
شهر : گلوگاه
Hoda..
Hoda..
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 50
شهر : کرمانشاه
عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی تو سر خودت ۱۲۰۰۰ ازت نمیخرن
هیچی، خواستم بگم جیگرم حال اومد؛ تا تو باشی تو بد بختی مردم فکر سود کردن نباشی.

artikal
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 6

عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی تو سر خودت ۱۲۰۰۰ ازت نمیخرن هیچی، خواستم بگم جیگرم حال اومد؛ تا تو باشی تو بد بختی مردم فکر سود کردن نباشی. artikal