عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی ...

عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sareh
Sareh
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 5
شهر : شاهرود
سینا
سینا
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : سپیدان
....
....
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی تو سر خودت ۱۲۰۰۰ ازت نمیخرن
هیچی، خواستم بگم جیگرم حال اومد؛ تا تو باشی تو بد بختی مردم فکر سود کردن نباشی.

| کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 11

عزیزی که دلار خریدی ۱۸۰۰۰ الان داری تو کوچه پس کوچه ها میزنی تو سر خودت ۱۲۰۰۰ ازت نمیخرن هیچی، خواستم بگم جیگرم حال اومد؛ تا تو باشی تو بد بختی مردم فکر سود کردن نباشی. | کانال مشهدیها