‍ بوسه های تو پُشتِ خطِ تلفن مثل سیگار های روشن نشده ام هستن ...

‍ بوسه های تو پُشتِ خطِ تلفن مثل سیگار های روشن نشده ام هستن ...
♥🔱 عاشقانه های خاص 🔱♥

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?شـ➲ٜٜٜٜٜٜٜٜٜ͜͜͡͡↯͜͡?͜͡↯͜͜͡͡➬͜
?شـ➲ٜٜٜٜٜٜٜٜٜ͜͜͡͡↯͜͡?͜͡↯͜͜͡͡➬͜
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : ایرانشهر
Hosna
Hosna
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Setayesh
Setayesh
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : فراهان
‍ بوسه های تو
پُشتِ خطِ تلفن
مثل سیگار های
روشن نشده ام هستند ،
به لب نزدیک می شوند
به کامَم نمی رسند ...

💞💞 💞💞
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 9

‍ بوسه های تو پُشتِ خطِ تلفن مثل سیگار های روشن نشده ام هستند ، به لب نزدیک می شوند به کامَم نمی رسند ... 💞💞 💞💞