🔻با عبور از 40سالگی درهردهه ازعمرمغز انسان 5درصدکوچکتر میشود ...

🔻با عبور از 40سالگی درهردهه ازعمرمغز انسان 5درصدکوچکتر میشود ...
🔑دانستنی های روز دنیا🔑

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
mona
mona
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
M
M
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 6
شهر : كرمان
...
...
دختر | سن : 82 | محبوبیت : 2
شهر : مریوان
🔻با عبور از 40سالگی درهردهه ازعمرمغز انسان 5درصدکوچکتر میشوداین بدین معناست که اگر 130ساله باشیدتقریبا نصف مغزتان را ازدست خواهید داد❗️

🔹ورزش بهترین راه جلوگیری اززوال عقل است❗️


تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 29

🔻با عبور از 40سالگی درهردهه ازعمرمغز انسان 5درصدکوچکتر میشوداین بدین معناست که اگر 130ساله باشیدتقریبا نصف مغزتان را ازدست خواهید داد❗️ 🔹ورزش بهترین راه جلوگیری اززوال عقل است❗️