پاییز جان! تا میتوانی زرد شو انار هایت را قرمز کن برگ هایت ر ...

پاییز جان! تا میتوانی زرد شو انار هایت را قرمز کن برگ هایت ر ...
حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.ĶỜ§สŗ❥
.ĶỜ§สŗ❥
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : بهارستان
?
?
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 12
شهر : آستانه اشرفیه
––––•(-• ⓃⒶⒻⒶⓈ •-)•––––
––––•(-• ⓃⒶⒻⒶⓈ •-)•––––
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 11
شهر : فسا
پاییز جان!
تا میتوانی زرد شو
انار هایت را قرمز کن
برگ هایت را ببار
خیالت هم راحت؛
ما حالمان خوب است...!


ponyo
| |
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 9

پاییز جان! تا میتوانی زرد شو انار هایت را قرمز کن برگ هایت را ببار خیالت هم راحت؛ ما حالمان خوب است...! ponyo | |