♦️برهم صالح، رئیس جمهور جدید عراق: رئیس جمهور عراق خواهم بود ...

کانال خبری پارسینه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ᴍᴀᴇᴅᴇʜ
ᴍᴀᴇᴅᴇʜ
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
........
........
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : سارئ
❤fateme Badlie
❤fateme Badlie
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : كردكوئ
♦️برهم صالح، رئیس جمهور جدید عراق: رئیس جمهور عراق خواهم بود و نه رئیس جمهور گروه یا جریانی خاص

🔹بر اساس نظام فدرال دموکراتیک عمل خواهم کرد و عراق بحران های دیگر را تحمل نخواهد کرد
🔹برای ملت عراق تلاش خواهم کرد. باید همه تلاش های خود را برای تامین خدمات عراقی ها فراهم کنیم

@parsinehnews
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 6

♦️برهم صالح، رئیس جمهور جدید عراق: رئیس جمهور عراق خواهم بود و نه رئیس جمهور گروه یا جریانی خاص 🔹بر اساس نظام فدرال دموکراتیک عمل خواهم کرد و عراق بحران های دیگر را تحمل نخواهد کرد 🔹برای ملت عراق تلاش خواهم کرد. باید همه تلاش های خود را برای تامین خدمات عراقی ها فراهم کنیم @parsinehnews