چقدر !!! صدای دویدنت از کوچه دور شده... می ترسم چشم بردارم و ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
H.M
H.M
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
.....
.....
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : شاهرود
S.s
S.s
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : قزوین
چقدر !!!
صدای دویدنت از کوچه دور شده...
می ترسم چشم بردارم و
تلافی تمام قایم باشک های گذشته را
سرم در آورده باشی!!!

#محسن_حسینخانی

PONYO
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 8

چقدر !!! صدای دویدنت از کوچه دور شده... می ترسم چشم بردارم و تلافی تمام قایم باشک های گذشته را سرم در آورده باشی!!! #محسن_حسینخانی PONYO | @Hasrat |