♦️ظریف: استفاده از دلار در تجارت دو جانبه رو به کاهش است 🔹وز ...

کانال آخرین خبر

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
kiss me
kiss me
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 12
شهر : شیراز
Star Sara
Star Sara
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
sh**♡j
sh**♡j
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : فردیس
♦️ظریف: استفاده از دلار در تجارت دو جانبه رو به کاهش است

🔹وزیر امور خارجه ایران، روند استفاده آمریکا از تحریم ها را عاملی برای کاهش استفاده از دلار در تجارت های دوجانبه دانست و گفت: این رفتار آمریکا باعث از دست رفتن قدرت دلار در نظام مالی بین المللی شده است/ ایران

@Akharinkhabar
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 13

♦️ظریف: استفاده از دلار در تجارت دو جانبه رو به کاهش است 🔹وزیر امور خارجه ایران، روند استفاده آمریکا از تحریم ها را عاملی برای کاهش استفاده از دلار در تجارت های دوجانبه دانست و گفت: این رفتار آمریکا باعث از دست رفتن قدرت دلار در نظام مالی بین المللی شده است/ ایران @Akharinkhabar