عشق گاهی زخم و گاهی مثل مرهم میشود عشق گاهی ننگ و گاهی رقص پ ...

عشق گاهی زخم و گاهی مثل مرهم میشود عشق گاهی ننگ و گاهی رقص پ ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سما
سما
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : اصفهان
بهروز
بهروز
دختر | سن : 45 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
. .
. .
دختر | سن : 55 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
عشق گاهی زخم
و گاهی مثل مرهم میشود


عشق گاهی ننگ
و گاهی رقص پرچم میشود


عشق گاهی شوکران تلخ
و گاهی چون عسل


گاه شیرین می شود ،
گاهی پر از غم میشود
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 105

عشق گاهی زخم و گاهی مثل مرهم میشود عشق گاهی ننگ و گاهی رقص پرچم میشود عشق گاهی شوکران تلخ و گاهی چون عسل گاه شیرین می شود ، گاهی پر از غم میشود