گیاه«مریم‌گلی» راهر‌چندوقت درخانه بسوزانید تحقیقات نشان داده ...

گیاه«مریم‌گلی» راهر‌چندوقت درخانه بسوزانید تحقیقات نشان داده ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A
A
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 9
شهر : آباده
M
M
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 12
شهر : شیراز
arash
arash
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 4
شهر : جهرم
گیاه«مریم‌گلی» راهر‌چندوقت درخانه بسوزانید

تحقیقات نشان داده است سوزاندن این‌گیاه 94%از باکتریهای موجوددر هوای‌خانه را از بین میبردوبرای ضدعفونی کردن هوای خانه یک راه حل عالی است


تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 8

گیاه«مریم‌گلی» راهر‌چندوقت درخانه بسوزانید تحقیقات نشان داده است سوزاندن این‌گیاه 94%از باکتریهای موجوددر هوای‌خانه را از بین میبردوبرای ضدعفونی کردن هوای خانه یک راه حل عالی است