بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به ص ...

بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به ص ...
تجارت بين الملل

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
🖤
🖤
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : گرگان
milad®
milad®
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
✨?asal?✨
✨?asal?✨
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 16
شهر : شیراز
بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند.

🔶کانال تجارت بین الملل 🌏
👇 👇 👇

تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 9

بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند. 🔶کانال تجارت بین الملل 🌏 👇 👇 👇