چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ... مرحوم استاد احمد ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
نفس
نفس
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 15
شهر : تهران
iiiXi f.M
iiiXi f.M
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
Mahdie
Mahdie
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 20
شهر : بهشهر
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ...

مرحوم استاد احمد امين در كتاب التكامل فی الاسلام مينويسد : زنی شوهرش مُرد برای اينكه خدمتی به شوهر كرده باشد. شبهای جمعه غذایی تدارک میكرد
و به وسيله فرزند يتيم خود به خانه فقرا میفرستاد

طفل بيچاره با اينكه گرسنه بود ،غذا را از مادر میگرفت و به فقرا ميرساند و خود با شكم گرسنه به خانه بر میگشت و میخوابيد تا اينكه شبی كاسه صبرش لبريز شد
و در راه غذا را خودش خورد و با شكم سير به خانه برگشت و آسوده خوابيد

آن شب زن شوهر خود را در خواب ديد كه به او میگفت :
تنها غذای امشب به من رسيد .
زن از خواب بيدار شد و با كمال شگفتی از فرزندش پرسيد شبهای جمعه گذشته و ديشب غذا را كجا میبردی و به كی میدادی ؟ من ديشب پدرت را خواب ديدم كه ميگفت تنها غذای ديشب به او رسيده است .طفل راستش را گفت كه شبهای جمعه غذا را به خانه فقرا ميبردم ، ولی ديشب چون زياد گرسنه بودم ،خودم خوردم و آسوده خوابيدم
زن دانست بهترين خدمت به شوهر اين است كه يتيم او را سير نگهدارد

و از اينجاست كه در حديث است كه صدقه صحيح نيست در حالی كه خويشاوندان خودت محتاج و نيازمند باشند

کانال صدای زندگی ↯
https://telegram.me/joinchat/AAAAADv2qXofPlXe67hy1w
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 7

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ... مرحوم استاد احمد امين در كتاب التكامل فی الاسلام مينويسد : زنی شوهرش مُرد برای اينكه خدمتی به شوهر كرده باشد. شبهای جمعه غذایی تدارک میكرد و به وسيله فرزند يتيم خود به خانه فقرا میفرستاد طفل بيچاره با اينكه گرسنه بود ،غذا را از مادر میگرفت و به فقرا ميرساند و خود با شكم گرسنه به خانه بر میگشت و میخوابيد تا اينكه شبی كاسه صبرش لبريز شد و در راه غذا را خودش خورد و با شكم سير به خانه برگشت و آسوده خوابيد آن شب زن شوهر خود را در خواب ديد كه به او میگفت : تنها غذای امشب به من رسيد . زن از خواب بيدار شد و با كمال شگفتی از فرزندش پرسيد شبهای جمعه گذشته و ديشب غذا را كجا میبردی و به كی میدادی ؟ من ديشب پدرت را خواب ديدم كه ميگفت تنها غذای ديشب به او رسيده است .طفل راستش را گفت كه شبهای جمعه غذا را به خانه فقرا ميبردم ، ولی ديشب چون زياد گرسنه بودم ،خودم خوردم و آسوده خوابيدم زن دانست بهترين خدمت به شوهر اين است كه يتيم او را سير نگهدارد و از اينجاست كه در حديث است كه صدقه صحيح نيست در حالی كه خويشاوندان خودت محتاج و نيازمند باشند کانال صدای زندگی ↯ https://telegram.me/joinchat/AAAAADv2qXofPlXe67hy1w