ملتِ بی سواد ، زاده نمی شود ، ساخته می شود ... ! بی سوادی یع ...

🔱 ژست عکاسی 🔱

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
AMIR HOSEIN
AMIR HOSEIN
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 2
شهر : الیگودرز
M momeny
M momeny
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : كرمان
Fateme
Fateme
دختر | سن : 0 | محبوبیت : 5
شهر :
ملتِ بی سواد ، زاده نمی شود ، ساخته می شود ... !

بی سوادی یعنی ؛ شبکه ی محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی ؛
تمامِ صفحات ، پر باشد از روزمرگیِ آدم معروف ها ،
و مسخره بازیِ معروف نماها ...
نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد ،
نه از چهار کلام حرفِ حساب ... !
بی سوادی یعنی ؛ تویِ صفحه و روی پروفایلت بنویسی ؛
"به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد ... "
و کمی آنطرف تر ، مادرت از بی توجهی ات بغض کرده باشد ...
بی سوادی یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و
آرایشگاه هایِ شهر را از حفظ باشی ،
اما حتی یک بار هم گذرت به کتابفروشی نیفتاده باشد ...
این بی سوادیِ مدرن
دارد فرهنگمان را از ریشه می خشکانَد ...
حواستان هست ؟! #نرگس_صرافیان_طوفان

@zhest_akkasi
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 9

ملتِ بی سواد ، زاده نمی شود ، ساخته می شود ... ! بی سوادی یعنی ؛ شبکه ی محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی ؛ تمامِ صفحات ، پر باشد از روزمرگیِ آدم معروف ها ، و مسخره بازیِ معروف نماها ... نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد ، نه از چهار کلام حرفِ حساب ... ! بی سوادی یعنی ؛ تویِ صفحه و روی پروفایلت بنویسی ؛ "به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد ... " و کمی آنطرف تر ، مادرت از بی توجهی ات بغض کرده باشد ... بی سوادی یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و آرایشگاه هایِ شهر را از حفظ باشی ، اما حتی یک بار هم گذرت به کتابفروشی نیفتاده باشد ... این بی سوادیِ مدرن دارد فرهنگمان را از ریشه می خشکانَد ... حواستان هست ؟! #نرگس_صرافیان_طوفان @zhest_akkasi