مشهديه زنش فوت میکنه....😁 اونقدر گریه میکنه، میان دلداریش بد ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Maniya
Maniya
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
《همون دخترک دی ماهیه غد و مغرو
《همون دخترک دی ماهیه غد و مغرو
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 11
شهر : كرمان
Shaghayegh
Shaghayegh
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : شهركرد
مشهديه زنش فوت میکنه....😁


اونقدر گریه میکنه، میان دلداریش بدن، 😆😆


میگه: مو با اين حرفا خر نُمُروم، اول یکی بیارن

بذارن جاش، بعد جنازشه هر جهنمی مِخِن ببرن!😂

.
🔵 🔴
تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 11

مشهديه زنش فوت میکنه....😁 اونقدر گریه میکنه، میان دلداریش بدن، 😆😆 میگه: مو با اين حرفا خر نُمُروم، اول یکی بیارن بذارن جاش، بعد جنازشه هر جهنمی مِخِن ببرن!😂 . 🔵 🔴