از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آ ...

از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آ ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
£ДябiЮ
£ДябiЮ
دختر | سن : 82 | محبوبیت : 2
شهر : ابهر
F h
F h
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
乙ムみЯム
乙ムみЯム
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند .
حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

جمعتون بخیر🌹


| کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 13

از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد ! جمعتون بخیر🌹 | کانال مشهدیها