زنی که سیبیل داشت و آنرا نماد زیبایی میدانست فریدا کالو هنرم ...

زنی که سیبیل داشت و آنرا نماد زیبایی میدانست فریدا کالو هنرم ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ERFAN
ERFAN
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 4
شهر : نیشابور
§§§§§§
§§§§§§
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
?Яε乙ム....?1
?Яε乙ム....?1
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
زنی که سیبیل داشت و آنرا نماد زیبایی میدانست
فریدا کالو هنرمند معروف مکزیکی ابروهایی پیوسته همراه با سیبیل داشت و با اعتقاد زیبا بودنشان انهارا از ابتدای جوانی کوتاه نکرد 😑

🆔 📸
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 12

زنی که سیبیل داشت و آنرا نماد زیبایی میدانست فریدا کالو هنرمند معروف مکزیکی ابروهایی پیوسته همراه با سیبیل داشت و با اعتقاد زیبا بودنشان انهارا از ابتدای جوانی کوتاه نکرد 😑 🆔 📸